Mal som skvelú príležitosť stráviť v Štokholme pár dní. Mesto ma uchvátilo a rád by som sa vami zdieľal fotky ilustrujúce ducha mesta aj s niekoľkými praktickými informáciami.
(I had great opportunity to stay in Stockholm for couple of days. This city amazed me and I want to share the spirit of the city in photos with you and also give you some practical information.)

Leteli sme z Kodaňe (letisko Kastrup) do Štokholmu (letisko Arlanda) s leteckou spoločnosťou Norwegian airlines. Cena spiatočnej letenky pre jednu osobu bola 45 eur. Pre hľadanie lacných leteniek som využil stránku www.skypicker.com, ktorá sa snaží kombinovať lacné letenky. Web je veľmi užívateľský prívetivý. Taktiež sa mi podarilo nájsť spiatočnú letenku z Kodane do Štokholmu za 10 eur, ale musíte byť rýchly a neváhať. Letenky boli od spoločnosti Ryanair, avšak letelo by sa do vzdialenejšieho letiska – Skvasta. Autobus z letiska Skvasta do Štockholmu stojí 139 SEK – čo je približne 14 eur a zaberie 90 minút cesty. Bus z Arlandy nás stal 10 eur a cesta trvala 40 minút. Viac na www.flygbussarna.se.
(We flew from Copenhagen (Kastrup airport)  to Stockholm (Arlanda airport) with Norwegian airlines. The cost of the return ticket for one person was 45 euros. For finding cheap flight I used webpage called www.skypicker.com. Skypicker is tryng to find and combine cheap flights. I also found return ticket from Copenhagen to Stockholm for 10 euros by Ryanair, but to another airport which is called Skvasta. Shuffle bus from Skvasta to Stockholm city costs 139 swedish korunas ≈ 14 euros and will take 90 minutes. Bus from Arlanda costs 99 SEK ≈ 10 euros (40 minutes).) More at www.flygbussarna.se.

kodan

Most, ktorý spája Dánsko (Kodaň) so Švédskom (Malmo)
(Bridge which connects Denmark (Copenhagen) with Sweden (Malmo))

mapaa

Stockholm je najľudnatejšie mesto v Severskom regióne s 900,000 ľuďmi žijúcimi v mestskej samospráve, približne 1,6 milióna v mestskej oblasti a 2.2 milióna ľudí v metropolitnej oblasti. Mesto je rozdelené cez 14 ostrovov.
(Stockholm is the most populous city in the Nordic region with 900,000 people living in the municipality approximately 1.6 million in the urban area and 2.2 million in the metropolitan area. The city is spread across 14 islands.)

IMG_2638

Gustavus Adolphus na fotke – bol veľký dobyvateľ. V histórii Nórsko, Fínsko a Estónsko boli súčasťou Švédska. Pred druhou svetovou vojnou bolo Švédsko považované za jednú z najchudobnejších krajín v EU. V druhej svetovej vojne sa však Švédsku nič nestalo, a preto sa mohli sústrediť na vývoj krajiny. Škandináviu tvoria 3 štáty: Švédsko, Dánsko a Nórsko. Fínsko nie je súčasťou Škandinávie.
(Gustavus Adolphus on the photo – was great conqueror. In the history Norway, Finland and Estonia were part of Sweden. Before second world war Sweden was considered as on of the poorest country in EU. In the war they were not damaged at all, so they could focus on developing their country instead of paying bills or repairing cities. Actually, Scandinavia is formed by Sweden, Denmark and Norway. Finland is not part of the Scandinavia.)

IMG_2533 IMG_2534

Študentská izba na intráku, spali sme 2 noci na posteli, ktorú môžete vidieť vyššie. Izba je normálne určená pre jednú osobu. Ale postačovala nám. Náš vzťah už nikdy nebude ako predtým 😀
(Student room in dormitory, where we slept. 2 nights with my flatmate on this small bed. Room is normally for one person. Our relationship will never be the same as before :-D)

dominanta

Stockholm mestská hala – Tu sa koná slávnostná večera po odovzdávaní Nobelových cien. Každý rok 10. decembra (výročie smrti Alfreda Nobela) je v budove veľká “párty”. V mestkej hale sa každú sobotu konajú taktiež svadobné obrady. Páry nemusia byť dokonca ani Švédi. Čakacia doba je viac ako 6 mesiacov.)
(Stockholm city hall – nobel prize ceremony is followed by a banquet in this hall. It means every year on 10th of December (anniversary of Nobel’s death) there is a big “party” 🙂 Weddings ceremonies take place in the hall, as well. Couples do not even have to be Swedish inhabitants. You have to wait more than 6 months.)

IMG_2432

Nobelová cena sa odovzdáva v tejto budove- koncertnej hale. Alfred Nobel vynašiel okrem iného aj dynamit. Neznášal vojny a bohužiaľ vynález dynamitu bol zneužitý práve na vojny. Po jeho smrti venoval 32 miliónov švédskych korún ≈ 3.4 milóna eúr na organizovanie týchto odovzdávaní. Ocenenia boli platené jeho majetkom. 
(Nobel prize hands on in this buiding – concert hall. Alfred Nobel was inventor,inter alia, of dynamite. He hated wars and unfortunately invention of dynamite was malfeasant. After his death he devote 32 milion swedish korunas ≈ 3,4 milion euros to creating this ceremony. The prizes were paid by his wealth.)

IMG_2444

Kvôli 300. výročiu Švédskej národnej banky (budova vyššie) v roku 1968 začali odovzdávanie Nobelových cien aj za ekonómiu. V tom istom roku rozhodli, že žiadne ďalšie oblasti oceňovať nebudú. Nobelová cena bola v originále odovzdávaná v týchto oblastiach – fyzika, matematika, chémia, medicína, literatúra a mier. Jediné odovzdávanie Nobelových cien za mier sa koná v Osle.
(Because of 300th anniversary of Swedish national bank (building in the photo) in 1968 they started giving Nobel prize also for Economy. In the same year they decided that no more fields will be included in Nobel prize. Originally Nobel prize was award for these fields – physics, mathematic, chemistry, medicine, literature and piece. Only ceremony of Nobel piece prize takes place in Oslo.)

adam small

Vďaka týmto borcom som mohol byť v Štokholme. Adam vľavo (môj spolubývajúci z Dánska)  a napravo Dávid (Erasmus študent v Štockholme). Dikes hoši.
(Thanks to these boys I could be in Stockholm. Adam (my flatmate in Denmark) on the left and on the right is David (Erasmus student in Stockholm) . Thank you guys.)

IMG_2426

Dávidová dočasná škola -Stockholm School of Economics. Študenti s bakalárskym diplomom z ekonómie museli ukončiť štúdium na známku 19,9/20 (20 je maximum v bodovacom systéme) tento rok, aby mohli na škole študovať.
(Dave’s current school – Stockholm School of Economics, and BA students had to reach a graduation score of 19,9/20 (20 points is the maximum in scoring system) this year to get in.)

IMG_2425

Univerzitná knižnica
(Library of the university)

panorama

Štokholm s jeho tradičnou architektúrou.
 (Stockholm and its traditional architecture.)

IMG_2644

Ukážka švédskeho jazyka.
(Sample of Swedish language.)

IMG_2412small

Dievčatko pomáha imigrantovi.
(Girl is helping some immigrant.)

IMG_2410

V Štokholme môžete nájsť bezdomovcoch, ktorý dokážu sedieť na jednom mieste v mrazoch celý deň. Ďalší deň sú na tom istom mieste. Bolo -5 °C.
(In Stockholm in the city center you can find many homeless people. They are able to sit on one place for whole day and next day they are on the same place. This time it was -5 °C.)

liberal

Švédsko je považované za jednú z najviac liberálnych a sociálnych krajín v EU. Čo sa sociálneho liberalizmu týka.
(Sweden is considered to be most liberal and social country in the EU – in the meaning of social liberalism.)

IMG_2555

Príklad cien z trafiky. 10 švédskych korún je približne 1.08 eura. Ceny podobne ako v Dánsku, len mena vo Švédsku je slabšia.
(Sample of prices in newsstand. 10 swedish korunas are approximately 1.08e euro. Prices similiar to Danish prices but the currency in Sweden is weaker.)

IMG_2435

IMG_2433 IMG_2434

Bolo takmer 0 °C a v centre môžete nájsť tieto trhy pod holým nebom.
(It was almost 0 °C and in the center you can find these openair markets.)

IMG_2519

Na množstve miest môžete nájsť mandle s rôznou príchuťou. Najlepšia vec, ktorú som tam jedol. Ak si nie ste istý kúpou, môžete mandle zadarmo vyskúšať 🙂 Lahodné.
(In many places you can find almonds with different flavor. The best thing I ate there. However I like sweets. If you are not sure about purchasing them, you can try them for free 🙂 Delicious.)

ulicka

„Najrovnejšia“ ulička v Štokholme. Na základe sprievodcu, je to aj najfotografovanejšia ulička v meste. Meno dostala po obchodníkovi, ktorý bol bohatý dosť na to, aby presvedčil kráľa, aby bola po ňom pomenovaná ulička. Nachádza sa v Gamla stan – Staré mesto vo švédskom jazyku.
(Narrowest street in Stockholm. According to the tour guide it is the most photographed street. The name of the street was named by merchant, which was rich enough to persuade the king to get the name of the street. It is situated in Gamla stan –  The old town in Swedish language.)

IMG_2548

IMG_2551 IMG_2550

Ako takmer každé hlavné mesto aj v tomto sa nachádza ulička pre „bohatých“. V strede tejto uličky môžete nájsť červený koberec, ktorý vám dáva krásny pocit, že v strede uličky je červený koberec. Užitočné.
(As almost every capital city also in this city you can find street for “rich” people. In the middle of the street you can find red carpet which gives you feeling that there is red carpet in the middle of the street. Useful.)

reklama

Musel som si odfotiť príklad kampane realitky. Krásny príklad toho ako z nudnej veci môže vzniknúť niečo zaujímavé. Reklamy v Štokholme su na veľmi vysokej úrovni.
(I had to take photo of this advertisement of estate agency. Great example how to create from borring thing something really interesting. Advertisings are in Stockholm on very high level.)

IMG_2543

Ak chcete navštíviť niektoré párty v Štokholme na dobrých miestach, je vysoko odporúčané sa 2 týždne pred párty zaregistrovať. Ak idete bez registrácie, môžete zaplatiť poplatok (od 10 do 20 eur – za bežnú párty. Záleží na mieste), len za to aby ste mohli do klubu vstúpiť. Na mnohých miestach zvažujú, či ste vhodné oblečený. Ja som si musel dať dole štltovku. Bfff.
(When you want to go for the party in Stockholm in good place it is highly suggested to order place in advance for 2 weeks. If you go without registration, you can pay fee  (10 to 20 euros – for the normal party – according to the place) just for entering. In many places they are considering if you are well dressed. I had to take off my cap. Bfff.)

 

Picture taken 2005-05-24 19:05 This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

(Picture taken 2005-05-24 19:05 This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License:http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)

Štokholmský syndróm. Budova bola pred rokom 1973 bankou, momentálne je to kancelárska budova.  Jan-Erik “Janne” Olsson sa pokusil prepadnúť banku, keď 6 dní držal rukojemníkov. Po týchto dňoch sa rukojemníci spriatelili s Olssonom a jeden z rukojemníkov sa stal dokonca jeho svedkom na svadbe. Rukojemníci považovali Olssona za priateľa a políciu za nepriateľa. Po tejto udalosti bol pomenovaný štokholmský syndróm, ktorý popisuje, že obete majú emočnú a afektivnú väzbu k páchateľovi.

(Stokcholm syndrome. Before the year 1973 bank, now it is office building. Jan-Erik “Janne” Olsson  tried to rob the bank. He took hostages inside for 6 days. After these days victims become friends with the Olsson and one of them was best man in his wedding. Victims considered Olsson as a friend and policemen as enemies. After this situation the stockholm syndrome was named. It means that victims taking interests with captors.

rodina

Kráľovská rodina má mnoho zaujímavých príbehov. Môžete ich vidieť na pravej fotke. Bez maličkých detí a princovej manželky.
(Royal family has many interesitng stories. On the right picture you can see them. Without kids and prince’s wife.)

IMG_2541

V posilovni Balance (na fotke) korunovaná princezná stretla svojho budúceho muža. Bol jej osobným trénerom. Po 6-tich rokoch navštevovania školy (aby sa naučil ako byť princom) sa mohli zosobášiť. Stal sa z neho princ. Z osobného trénera na princa.
(In the gym called Balance (the building on the photo) crown princess met with her future husband. He was her personal trainer. After six years when he attended school (to know how to be prince) he could marry with the princess. He became prince. From trainer to prince.)

IMG_2487

Interiér paláca. Princ Carl Philip si vzal za ženu Sofiu Hellqvist (pracovala ako „glamour“ model a súťažila aj v TV šou Hotel Paradise). Stretli sa na párty vo Švédsku.
(Inside the palace. Prince Carl Philip married with Sofia Hellqvist (she worked as a glamour model and she participated in TV SHOW called  Hotel paradise). They met on the party in Sweden.)

IMG_2472

Princ Carl Philip sa narodil po jeho sestre, ktorá bola korunovaná. Po jeho narodení to, avšak, zmenili. Stal sa korunovaným princom ako najstarší mužský potomok. Po demonštráciách sa rozhodli zmeniť tento zákon. Vo Švédsku sa stáva korunovaným následníkom ten, ktorý je najstarší. Nezáleží na pohlaví. Na fotke môžete vidieť fake mramor. Jedná sa len o maľbu. dôvodom je, že by vytopenie takejto miestnosti bolo veľmi neefektívne.
(Prince Carl Philip was born after his sister who was crown princess. But after his born he became crown prince as oldest male descendant. After some demonstrations they changed the law. The oldest descendant no matter of gender will become crown princess or prince. On the photo is not original marble. It is only painting. The reason is that it could be really expensive to warm the whole room when there will be marble.)

IMG_2480

Šaty kráľovny pre rôzne podujatia.
(Queen’s outfits for different events.)

IMG_2692

Systembolaget je striktný monopol vo Švédsku, ktorý ako jediný predáva alkohol s obsahom alkoholu vyšším ako 3.5%, okrem barov a letísk, kde si môžete kúpiť alkohol, ale musíte ho priamo skonzumovať. Stalo sa tak po tom ako množstvo mužov v dávnejšej minulosti bolo závislých na alkohole. Ženy pili alkohol zriedkavo. Nebolo to považované za vhodné.
(Systembolaget is a strict monopol in Sweden for selling alcohol higher than 3.5% except bars and airports, where you are allowed to buy alcohol but only for personal consumption. It happened after many man in history were addicted on alcohol. Women drunk rarely. It was considered as appropriate.)

IMG_2616

Všade v Štokholme môžete nájsť takéto malé kabínky, kde sú záchody spojené s umývadlom. Na väčšine miest nerozlišujú mužské a dámske záchody. Sú spojené.
(Everywhere in Stockholm you could find WC cabines like this one. Toilet connected with the sink. On the most of the places you do not have male/female toilets. They are connected.)

nordish museum

Škandinávske múzeum.
(Nordic museum.)

vasa

Vasa múzeum. Vasa bola neuveriteľne obrovská loď, ktorá sa potopila v roku 1628. Celá loď je vo veľmi zachovalom stave a je vystavená v múzeu. Múzeum ma 6 poschodí, avšak celé múzeum je venované len tejto lodi. Oplatí sa navštíviť. Naľavo môžete vidieť maketu a napravo zachovalý vrak lode.
(Vasa museum. Vasa was amazing big ship which sunk in 1628. The whole ship is stunning condition and you can find original shipwreck in the museum. Museum has six floors. Only about this ship and its history. It is really well-made. On the left you can see maquette of original boat. On the right the shipwerck.)ciara

Štokohlm je mesto, ktoré sa oplatí vidieť. Nebudete mať žiaden problém dorozumieť sa v angličtine. Všetci rozprávajú anglicky. Všade sa dá platiť kreditkou. Rád by som vám odporučil sprievodcov, ktorí sú zadarmo. Sú takmer vo všetkých väčších mestách, ktoré navštevujete. Platení sú však z dýšiek, ktoré im môžete dať na konci prehliadky, ktoré sú inak zábavné, zaujímavé a naučia vás strašne veľa o danom meste.
(Stockholm is city, which is worth seeing. So many various things to do. You will not have any problem to speak in English there. Everybody can speak English. You can pay by debit card everywhere. I would like to suggest you to take free tours in every city you are. They are paid by tips and you can give them after the tour. The tours are interesting, funny and will teach you a lot about the city from any point of view.)

Ďakujem za prečítanie a ak vás zaujíma viac, kľudne sa prihláste do newsletteru. 🙂
(Thank you for reading and feel free to subscribe for newsletter :-))

Have an amazing day!